123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?Tu redzi arhīvu par Mūžīgais spīdeklis

Svētīgs ir cilvēks, kam Dievs ir gaisma

“Tu, ak, Kungs, esi mans spīdeklis, un Tu, mans Dievs, apgaismo manu tumsu.” [2.Sam.22:29]

Svētīgs ir cilvēks, kam Dievs ir gaisma

Lasīt tālāk »