52. Kad mēs Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi?Tu redzi arhīvu par mūžīgā mīlestība

Neizdibināmais gudrais padoms

Brīnumainais padomdevējs – tā saucas šīs bērns. Viņā ir noticis visu brīnumu brīnums, pestītāja bērna dzimšana notika pēc Dieva mūžīgā padoma. Dievs mums dod savu dēlu cilvēkbērna izskatā. Dievs tapa cilvēks, vārds tapa miesa (Jņ.1:14).

Neizdibināmais gudrais padoms

Lasīt tālāk »Dievs, kāpēc tu esi mums tik tuvu?

Dievs, Tu uzsāki ar mani.

Lasīt tālāk »


Kā pareizi noķert Dievu?

Ikviens, kas aiziet no Kristus mācības un nepaliek tanī, ir bez Dieva; tam, kas paliek šinī mācībā, ir Tēvs un Dēls. (2.Jņ.1:9)

Lasīt tālāk »