4. Kas ir Bībele?Tu redzi arhīvu par mūžīgā dzīve

Ko Dieva vārds saka par pēdējo tiesu

Būs tiesas diena, “jo Viņš ir nolicis dienu, kurā Viņš pasauli tiesās caur kādu vīru, ko Viņā izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušiem” (Ap.d.l7:31). Tā nāks pār mums visiem tad, kad Cilvēka Dēls “sēdēs uz sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā” (Mt.25:31-32). Un “visi, kas ir kapos” (Jņ.5:28) celsies augšā un būs pulcināti Viņa priekšā.

Lasīt tālāk »Mūžīgā dzīve Kristū

Ursula Pfaifere no Bonnas, kura bija slimojusi ar vēzi, saviļņoja klausītājus ar stāstu par savu “jauno dzīvi”, ko viņa ieguvusi pēc kaula smadzeņu transplantācijas. Šārona Lihtenhāla no Ņujorkas Bruklinas dalījās līdzīgā nevaldāmā priekā par to, ka Dievs ik dienas atjau­no viņas dzīvi pēc viņai veiktās transplantācijas.

Mūžīgā dzīve Kristū

Lasīt tālāk »


Kas ir pasaules uzvarētājs?

Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls. [1.Jņ.5:5]

Kas ir pasaules uzvarētājs

Lasīt tālāk »


Svešinieki uz zemes

“Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu.” [Fil.3:20]

Svešinieki uz zemes debesīs un uz zemes

Lasīt tālāk »