23. Kādas trīs lietas valda sirdī tam, kas paļaujas vienīgi uz Dievu?Tu redzi arhīvu par morāle

Vakara pasaciņa ar morāli

“Šausmas, kuras es bijos, ir mani aizsniegušas, tas, no kā es vairījos, ir mani sagrābis; un nu man nav miera, man trūkst elpas, un es nedabūju atpūsties, un bēdas nāk uz bēdām.” (Īj.3:25-26)

vakara pasaciņa ar morāli

Lasīt tālāk »Vai ticība ir katra personīgā darīšana?

Dievs cilvēku ir radījis ar tik augstu morāli, ka viņam pašam jāatbild par saviem darbiem Dieva priekšā, neatkarīgi no citiem cilvēkiem. “Mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu, ko, miesā būdams, darījis – vai labu vai ļaunu.” [2.Kor.5:10] Katram Dieva priekšā jāstājas vienam.

Vai ticība ir katra personīgā darīšana?

Lasīt tālāk »


Dažas Ēzopa fabulas

Šis fabulu jeb pasaciņu krājums bija ļoti pazīstama grāmata visu pasaules mācīto vīru, it īpaši to vidū, kuri bija pagāni. Lai gan, taisnību sakot, arī pašlaik runājot par ārējo, pasaules dzīvi, es nezinu daudz grāmatu, izņemot Svētos Rakstus, kas būtu pārākas par šo, ja gribam sagaidīt lietderīgumu, mākslu un gudrību, nevis pārgudru klaigāšanu; jo šajā grāmatā aiz vienkāršiem vārdiem un vientiesīgām fabulām rodamas visjaukākās pamācības, brīdinājums un mācība (tam, kas to prot izmantot), kā vajag pielāgoties mājās, priekšniecības vai padoto vidū, lai varētu gudri un draudzīgi dzīvot starp cilvēkiem viltīgajā, ļaunajā pasaulē.

Lasīt tālāk »