259. Uz kādu vārdu atsaucoties mums jāvēršas pie Dieva ar lūgšanām?Tu redzi arhīvu par mirt ik dienu

Kristieša spējas un uzdevumi

… jūs esat liecinieki tam visam (Lk.24:48) … jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam (Ap.d.1:8) … jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība (Lk.21:31). … kad jūs visu šo redzēsit notiekam (Mk.13:29), …eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai (Mk.16:15)!

Lasīt tālāk »