152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?Tu redzi arhīvu par mīlestības upuri

Dievam bez ticības nevar patikt

Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu (1.Pēt.2:5).

Dievam bez ticības nevar patikt

Lasīt tālāk »