181. Kādi kalpošanas veidi ir ietverti Jēzus Kristus, Pestītāja, misijā?Tu redzi arhīvu par mīlestības darbs

Kā liecinieks par mūsu Kungu un mūsu ticību

Kristīgā ticība izsaka pati sevi divējādi: vārdos un darbos, pie kam arī darbi izpaužas divos veidos: aicinātajā darbā un mīlestībā uz līdzcilvēkiem.

Kā liecinieks par mūsu Kungu un mūsu ticību

Lasīt tālāk »