39. Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?Tu redzi arhīvu par mīlestība pret vajātajiem

Kristieši ir svētīta tauta

“…neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.” [1.Pēt.3:9]

kristieši ir svētīta tauta

Lasīt tālāk »