23. Kādas trīs lietas valda sirdī tam, kas paļaujas vienīgi uz Dievu?Tu redzi arhīvu par miers

Par mieru

Lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā. [1.Pēt.3:11]

par mieru ar Dievu

Lasīt tālāk »Svētā Gara spēkā

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā. [Rom.15:13]

Lasīt tālāk »


Trīs dāvanas

Pie Tēva un Dēla iemājošanas (Jņ.14:23) un Svētā Gara sūtīšanas pievienojas dāvanas (Jņ.14:27-31), kuras Jēzus dāvā saviem mācekļiem, kad atstāj viņus.

Trīs dāvanas

Lasīt tālāk »


Miera nesēji

Saprātīgs cilvēks nevēlas karu. Pieredzējis cilvēks atzīst, ka trausls miers ir labāks nekā labs strīds.

Miera nesēji

Lasīt tālāk »


Svētīgais miers

“Ja iespējams, no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem.” [Rom.12:18]

Svētīgais miers

Lasīt tālāk »