117. Ko Dievs vēlas mums teikt ar vārdiem: "Es, tavs Kungs un Dievs"?Tu redzi arhīvu par mesiāniskās ambīcijas

Kristus liecinieks adventā

Jānis Kristītājs teica: “Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc: sataisait Tā Kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis.” [Jņ.1:23]

Kristus liecinieks adventā

Lasīt tālāk »