340. Kas ir personīgā bikts biktstēva priekšā?Tu redzi arhīvu par mantras skaitīšana

Atšķirīgas slavēšanas un pielūgsmes izpausmes

Vai esat pamanījuši, ka dažādu kristīgo draudžu dievkalpojumos un ārpus tiem ir vērojamas atšķirīgas slavēšanas un pielūgsmes izpausmes.

Atšķirīgas slavēšanas un pielūgsmes izpausmes

Lasīt tālāk »Citāds evaņģēlijs

Apustulis Pāvils runā par to, cik bīstams ir kāds cits evaņģēlijs, ko kristīgajā draudzē ielauzdamies, māca maldu sludinātāji. Nē, viņi nemāca citus dievus, viņi nekādā veidā nenoliedz Jēzus vārdu, bet viņi sludina citu evaņģēliju.

Citāds evaņģēlijs

Lasīt tālāk »


Cīņa pret patērētāju ideoloģiju

Dievs ar mums cilvēkiem negrib citādi darboties kā vienīgi ar savu ārējo vārdu un sakaramentu. Iepretī šai ticības patiesībai Baznīcas ticības apliecības atklāj arī baismīgo reliģiskas pievilšanas spēku – Taču viss kas bez šī vārda un sakramenta tiek daudzināts par labu ir velns! Mūsdienās šāda reliģija bez Dieva vārda ir kļuvusi ļoti populāra.

Jānis Vanags cīnās pret patērētāju ideoloģiju

Lasīt tālāk »


Pārdomas par grāmatiņu Ievads kristīgajā meditācijā

Pēdējā laika spēcīgākās un nesamierināmākās diskusijas Latvijas luteriskajā baznīcā un ārpus tās izvērtušās ap mācītāja Jura Rubeņa mazu kabatas formāta grāmatiņu Ievads kristīgajā meditācijā. Par šo grāmatu sniegti vispretrunīgākie vērtējumi – gan klaji jūsmīgi, gan klaji noliedzoši –, un, lai cik savādi arī neliktos, daudzi no tiem saistīti ar pārpratumiem. Šķiet, ka dīvainā kārtā tieši pie šīs grāmatas diezgan izteikti parādās kāds fenomens – cilvēki, lasīdami grāmatu, ne tik daudz lasa tekstu, cik meklē savas pašu domas vai iepriekšpieņēmumus un, tos atrazdami, jūtas gandarīti. Taču pats grāmatas teksts dzīvo savu dzīvi, turklāt bieži vien atšķirīgu no lasītājos radītajiem priekšstatiem. To sapratu no dažām sarunām ar cilvēkiem, kas dalījās savās pārdomās par izlasīto grāmatu, un atsauksmēm un diskusijām publiskajā telpā.

Pārdomas par grāmatiņu Ievads kristīgajā meditācijā

Lasīt tālāk »