16. Ko Dievs vēlas mums teikt ar pirmo bausli?Tu redzi arhīvu par mācītāja uzdevums

Depozīts debesīs

Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to esmu pasludinājis – citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi. (1.Kor.15:1-2)

Depozīts debesīs

Lasīt tālāk »