338. Ko mēs saprotam ar nepārtrauktu bikti Dieva priekšā?Tu redzi arhīvu par mācību jaukšana

Taisnošana un svētdarīšana

Kristīgā prieka iemesls ir grēcinieka apziņa, ka viņš ir Dieva žēlastības glābts (taisnots) (Rom.5:1). tad Dieva taisnojošais vārds izplaukst uz Kristu vērstā mīlestības dzīvē (svētdarīšana – Gal.5:6). Šo divu mācību skaidra izpratne slavē Jēzu Kristu un grēku piedotā grēcinieka sirdī ienes prieku; šo divu mācību jaukšana aizēno Kristus godību grēcinieka acīm un rada vienīgi raizes un skumjas.

Taisnošana un svētdarīšana

Lasīt tālāk »