85. Kā pienākas jauniešiem un arī tiem, kuri nesastāv laulībā, pildīt sesto bausli?Tu redzi arhīvu par mācība par žēlastību

Daļa laužu mācību par ticību saprot miesīgi

Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim kalpojiet cits citam mīlestībā! [Gal.5:13]

daļa laužu mācību par ticību saprot miesīgi

Lasīt tālāk »