48. Kāpēc Dieva Vārda nicināšana ir smags grēks?Tu redzi arhīvu par mācība par taisnošanu

Vai izprotat Dieva plānu jūsu glābšanai?

Jēzus mācība Mt.19:25-26 ir skaidra, tomēr tā dara cilvēku nemierīgu, jo liek saprast – lai kā arī jūs nepūlētos, lai kā arī neuzskatītu sevi par ļoti reliģisku vai garīgu personu, tomēr jums jāatzīst, ka jūs neko nespējat darīt, lai glābtu sevi no grēku lāsta. No soda par grēkiem jūs var glābt vienīgi Dievs.

Vai izprotat Dieva plānu jūsu glābšanai?

Lasīt tālāk »Taisnošanas mācība ir kā mugurkauls

Kā mugurkauls balsta visu ķermeni un satur kopā dzīvībai nozīmīgās ķermeņa daļas, tā arī Dieva mācība par taisnošanu caurauž visu Bībeli no Pirmās Mozus grāmatas līdz Jāņa atklāsmes grāmatai, lai visiem Bībeles lasītājiem sniegtu jaunu dzīvību Kristū.

Taisnošanas mācība ir kā mugurkauls

Lasīt tālāk »


Neizpratnes dēļ upurēti bērni

Glezna rāda Ābrahāmu, kurš ir gatavs paklausīt Dieva pavēlei 1.Moz.22:2. Viņš ir sagatavojies ietriekt nazi sava dēla Īzāka miesā. Pēdējā brīdī Dievs sūtīja eņģeli ar vēsti: “Nedari tam it nekā” (1.Moz.22:12).

Neizpratnes dēļ upurēti bērni

Lasīt tālāk »


Taisnošanas vēsture

Mēs neesam vienisprātis ar Romas katoļu baznīcas mācību par to, ka taisnošana ir process visas dzīves garumā, nevis tūlītēja no Dieva saņemta attaisnošana. Tomēr mēs uzteicam 1995.gadā izdoto Katolicisma enciklopēdiju par patieso novērtējumu, ka “taisnošana.. vēl aizvien ir galvenais jautājums, kurš nosaka atšķirību starp kristīgajām baznīcām”. Mūsdienās tiešām pastāv fundamentālas atšķirības starp kristīgajām baznīcām, jo tām ir pretēji ieskati Bībeles mācībā par taisnošanu.

Taisnošanas vēsture

Lasīt tālāk »