358. Vai ticībā vēl vājš kristietis var piedalīties Vakarēdienā?Tu redzi arhīvu par mācība par taisnošanu

Taisnošanas mācība ir kā mugurkauls

Kā mugurkauls balsta visu ķermeni un satur kopā dzīvībai nozīmīgās ķermeņa daļas, tā arī Dieva mācība par taisnošanu caurauž visu Bībeli no Pirmās Mozus grāmatas līdz Jāņa atklāsmes grāmatai, lai visiem Bībeles lasītājiem sniegtu jaunu dzīvību Kristū.

Taisnošanas mācība ir kā mugurkauls

Lasīt tālāk »Neizpratnes dēļ upurēti bērni

Glezna rāda Ābrahāmu, kurš ir gatavs paklausīt Dieva pavēlei 1.Moz.22:2. Viņš ir sagatavojies ietriekt nazi sava dēla Īzāka miesā. Pēdējā brīdī Dievs sūtīja eņģeli ar vēsti: “Nedari tam it nekā” (1.Moz.22:12).

Neizpratnes dēļ upurēti bērni

Lasīt tālāk »