90. Kas ir laulība?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par mācība par Svēto Garu

Svētā Gara darba piemēri

Mācība par Svēto Garu neiztirzā jēdzienus un priekšstatus, bet gan tās priekšmets ir mulsinošs daudzums pneimatisku fenomenu, kurus var uztvert ar vārdu lauku “gars” un daudziem derivātiem ar identifikācijas vai kvalifikācijas nozīmi.

Svētā Gara darba piemēri

Lasīt tālāk »Svētā Gara dievišķā daba

Mācība par Svēto Garu izsecināma no Svētā Gara īstenības un aktuālās darbības un izriet no tā, kas Trīsvienīgā Dieva Svētais Gars ir un ko Viņš dara.

Svētā Gara dievišķā daba

Lasīt tālāk »


Kāda ir tās īstās uguns daba?

“Ārona dēli, Nadabs un Abijs, ņēma katrs savu kvēpināmo upuru trauku un ielika tur uguni, un uzlika virsū kvēpināmās zāles, un tie nesa svešu uguni Tā Kunga priekšā, ko tiem nebija pavēlēts ņemt.” [3.Moz.10:1]

Kāda ir tās īstās uguns daba?

Lasīt tālāk »


Šis grēks nav piedodams

Patiesi Es jums saku: visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti, arī zaimi, ar ko tie Dievu zaimo. Bet, kas Svēto Garu zaimo, tas nemūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību. (Mk.3:28-29)

Lasīt tālāk »


Es ticu, ka nevaru ticēt

Iesākot paskaidrojumu par Svēto Garu, Luters Mazajā katehismā min šādu Svētā Gara nākšanas iemeslu:

“Es ticu, ka es pats ar savu paša prātu un spēku nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa nākt.”

Citiem vārdiem sakot, Luters iesāk ar norādi uz iedzimtā grēka varu kā cilvēka garīgu paralīzi.

Es ticu, ka nevaru ticēt

Lasīt tālāk »


 1  2 »