312. Kas tad ir "vecais cilvēks"?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Mācība par Kristu

Mācības par Trīsvienību un Kristu ir cieši saistītas

To nepārprotami apliecina pats Jēzus: “Patiesi, patiesi es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu es” (Jņ.8:58).Viņš ir bez grēka (Jņ.8:46). Tas, kurš pazīst Dēlu, pazīst arī Tēvu (Jņ.8:46). Dēlam ir dzīvība pašam par sevi, tāpat kā Tēvam (Jņ.5:26). Viņam ir dota vara spriest tiesu pār pasauli (Jņ.5:22). Skaidrāk sakot, “Tēvs un Dēls ir viens” (Jņ.10:30). Tēvs ir Dēlā un Dēls ir Tēvā (Jņ.17:21).

mācības par Trīsvienību un Kristu ir cieši saistītas

Lasīt tālāk »Bez abstraktas ētikas

Jēzus Kristus persona ir viena un tā pati visos laikos un visās vietās. Arī Kristus baznīca ir viena un tā pati pāri pār visām cilvēku ciltīm.

Bez abstraktas ētikas

Lasīt tālāk »


Dieva “Jā” Kristum

Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir Dieva “Jā” Kristum un Viņa paveiktajam. Krusts bija beigas, Dieva Dēla nāve, lāsts un tiesa pār visu miesu.

Lasīt tālāk »


Tie Tavas ticības pamati

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā! (Kol.2:6-7)

Lasīt tālāk »


Kristus pazemošanās stāvokļa definīcija

Kristus iemiesošanās pamatā bija neaptveramais brīnums, ka Dieva Dēls visā Dievības pilnībā stājās nesaraujamā personīgā vienībā ar cilvēcisko dabu (Jņ.1:14; Kol.2:9). Tādējādi, sākot ar pašu ieņemšanas brīdi (Lk.1:35), Kristus cilvēciskajai dabai piemita (īpašums) visi dievišķie atribūti, dievišķais majestātiskums un godība (Jņ.1:14; 2:11).

Kristus pazemošanās stāvokļa definīcija

Lasīt tālāk »


 1  2 »