156. Ko mēs saprotam ar vārdiem "debess un zeme"?Tu redzi arhīvu par mācība par divām valstībām

Abu valstību atšķiršana un saistība

Nesaprātīgi ļaudis mēdz apgalvot, ka luteriskā mācība par divām valstībām ir cēlonis politiskam konservatīvismam. Šādā skatījumā šī tēma tiek saprasta kā teoloģiskas teorijas veidošana ar politiskām sekām, kuras uzskata par liktenīgām. Līdzīgā veidā arī tāds bibliski pamatots teoloģisks norišu un faktu kopuma formulējums kā “Radīšanas mācība” tiek politiski diskvalificēts.

abu valstību atšķiršana un saistība

Lasīt tālāk »Baznīca ir šķirta no valsts

Luters skaidri apliecināja Bībeles mācību par divām valstībām: Dievam ir divas valstības – garīgā un pasaulīgā. Garīgajā valda kristieši Baznīcā ar Dieva vārdu, bet pasaulīgā ir sabiedrība ar valdību un likumiem.

Baznīca ir šķirta no valsts

Lasīt tālāk »