355. Kāds labums ir tam, ka gatavojamies ārēji?Tu redzi arhīvu par mācība par dieva likumiem

Vārds “Dievs”

Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepamet nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. [2.Moz.20:7]

vārds "Dievs" uz pleca

Lasīt tālāk »Kristīgā atbildība – pasaulīgie likumi

Viss radītais ir caur un pie Kristus un pastāv vienīgi Kristū. (Kol.1:16), tas nozīmē, nav nekas, kas būtu ārpus attiecībām ar Kristu, ne personas, ne lietas.

Lasīt tālāk »


Radīšanas kārtība

Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Dievs nav radījis visas lietas “uzreiz, bet gan pakāpeniski, ievērojot apbrīnojamu [radīšanas] kārtību”. Kā to apliecina 1.Mozus grāmatas pirmā nodaļa, Dievs, radot visas lietas, sāka ar zemāko un turpināja ar sarežģītāko, līdz, visbeidzot, Viņš izveidoja cilvēku kā sava radošā darba vainagojumu.

Radīšanas kārtība

Lasīt tālāk »


Radīšanas definīcija

Atšķirībā no pagāniskā panteisma, kurš uzskata visumu par Dieva izpausmes jeb emanācijas formu, tādējādi pielīdzinot Dievu visumam, un no pagāniskā duālisma, kurš apgalvo, ka matērija ir pastāvējusi mūžīgi (bezveidīga viela; neesošais) un patreizējā pasaulē kāda dievība (prāts; esošais) tai ir vienkārši piešķīrusi formu, Svētie Raksti māca, ka trīsvienīgais Dievs ir no nekā radījis visas lietas, kuras pastāv ārpus Viņa, proti, visumu.

Lasīt tālāk »