114. Kādu lietu iekārošanu Dievs aizliedz ar devīto un desmito bausli?Tu redzi arhīvu par Mācība par cilvēku Lutera teoloģijā

Mācība par cilvēku Lutera teoloģijā [3]

Kā galveno atšķirību, kas raksturo cilvēku pirms un pēc grēkā krišanas, Luters uzsver sākotnējo taisnību (justitia originalis), kas cilvēkam piemita pirms grēkā krišanas. Šo sākotnējo taisnību raksturoja bezgrēcīgā cilvēka spēja ticēt Dievam, Viņu mīlēt un bīties[4]. Šī spēja cilvēkam piemita, kamēr tas bija vienībā ar Dievu.

Lasīt tālāk »Lutera antropoloģijas sākumpunkts

Lutera antropoloģijas sākumpunktu nevar saprast atrautībā no pārējās Lutera teoloģijas. Viņa kristocentriskais skatījums, izpratne par attaisnošanu ticībā, mācība par Dieva svēto bauslību kā arī citas Lutera teoloģijas daļas mums ļauj saprast arī viņa antropoloģijas sākumpunktu. Lutera antropoloģijas sākumpunkts nav cilvēkā pašā, viņš neskata cilvēku kā fenomenu, kas varētu tikt saprasts vienīgi dabas, vēstures, sabiedrības, cilvēka paša garīgo norišu vai kādā citā cilvēkam raksturīgā kontekstā.

Lasīt tālāk »


Mūžīgais jautājums – kas ir cilvēks

Kamēr vien šajā pasaulē ir cilvēks, viens no viņa fundamentālajiem jautājumiem, apzināti vai neapzināti, ir bijis jautājums par to, kas ir cilvēks. Šķiet, neviena cilvēka darbības joma nav varējusi pastāvēt ārpus kādas vairāk vai mazāk apzinātas un kādreiz tīri intuitīvas antropoloģiskas koncepcijas. Filozofija, sabiedriskās zinātnes, reliģija, māksla, amatniecība vai medicīna, ciktāl tās var saukt par apzinātām darbības jomām, nevis fragmentāriem, spontāniem aktiem, ir vērstas uz cilvēku īpašā veidā.

Mūžīgais jautājums - kas ir cilvēks

Lasīt tālāk »