105. Kas mums, septītā baušļa ietvaros, ir īpaši jāpatur prātā?Tu redzi arhīvu par mācība par baļķī paša acī

Aizvāciet savu baļķi

Šī glezna apliecina, cik nesaudzīgi Jēzus izsakās par cilvēkiem, kuri meklē vainu citos, bet nesaskata paši savas kļūdas. Jēzus saka: “Tu redzi skaidiņu sava brāļa acī, bet kāpēc savā acī nepamani baļķi? Un kā tu vari sacīt savam brālim: ļauj, es izņemšu skaidiņu no tavas acs, – kad, lūk, baļķis ir tavā paša acī? Tu, liekuli, vispirms izņem baļķi no savas acs, tad saskatīsi, kā izņemt skaidiņu no sava brāļa acs” (Mt.7:3-5).

Aizvāciet savu baļķi

Lasīt tālāk »