240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par luteriskā dziesma

No debesīm es atnesu jums vēsti jaunu

No debesīm es atnesu jums vēsti
jaunu, priecīgu,
ko Dievs jums licis sludināt:
uz Betlēmi jums aizstaigāt!

no debesīm es atnesu jums vēsti jaunu

Lasīt tālāk »Dievs ir mūsu stiprā pils

“Jo zini, šodien Es tevi daru par stipru pili, par dzelzs balstu un par vara aizsargmūri pret visu šo zemi, pret Jūdas ķēniņiem, pret viņu augstākiem pārvaldniekiem un priesteriem un pret visiem šīs zemes iedzīvotājiem. Un, kad tie pret tevi arī saceltos, tie tevi nenomāks, jo Es esmu ar tevi, lai tevi pasargātu!” – saka Tas Kungs. (Jer.1:18-19)

Dievs ir mūsu stiprā pils

Lasīt tālāk »


No debesīm es atnesu

No debesīm es atnesu
Jums vēsti jaunu priecīgu,
Ko Dievs jums licis sludināt:
Uz Betlemi jums aizstaigāt!

No debesīm es atnesu

Lasīt tālāk »


Nu gribam aprakt mirušo

Nu gribam aprakt mirušo,
To segt ar zemi svētīgo,
Bet stāvot drošā ticībā,
Ka nāves vara salauzta.

Nu gribam aprakt mirušo

Lasīt tālāk »


Nāc, Tu latvju Pestītājs

Nāc, Tu latvju Pestītājs,
Ko mums Dievs ir dāvinājs,
Bērns no šķīstas jaunavas,
Par ko visi brīnījās.

Nāc, Tu latvju Pestītājs

Lasīt tālāk »


 1  2 »