97. Kas mums palīdz dzīvot šķīsti un arī citādi pareizi?Tu redzi arhīvu par luteriskā baznīca

Jebkurš kristietis var izteikt absolūciju

Trešais mīts: luteriskajā baznīcā privāto absolūciju var sniegt tikai ordinēts mācītājs.

 izteikt absolūciju

Lasīt tālāk »Mācītājs piedod grēkus

Otrais mīts: luteriskajā baznīcā mācītājs nepiedod grēkus, bet tikai pasludina Kristus sniegto piedošanu.

mācītājs piedod grēkus

Lasīt tālāk »


Privātā grēksūdze luteriskajā baznīcā

Gadu gaitā, sastopoties ar dažādiem cilvēku priekšstatiem un viedokļiem par grēksūdzi luteriskajā baznīcā, nākas secināt, ka skaidru Bībelei un luteriskajām ticības apliecībām atbilstošu mācību par grēksūdzi bieži vien nomāc dažādi aplami uzskati, kas ilgākā laika posmā ir tapuši par vispārpieņemtiem priekšstatiem gan baznīcā, gan ārpus tās. Apskatīsim dažus no tiem.

Privātā grēksūdze

Lasīt tālāk »


Krusta mešana

Kāpēc jāmet krusts, un ko šī krusta mešana nozīmē?

krusta mešana

Lasīt tālāk »


Romas katoļu baznīcas vienotības īpatnības

Zināmi cilvēki, kuros der ieklausīties, mācīja, ka baznīcu var vienot tikai divas autoritātes, proti, Dieva vārda mācība vai baznīcas hierarhija. Turklāt, vēsture un mūsdienu pieredze liecina, ka ejot mazumā pirmajam, automātiski nostiprinās otrais.

Romas katoļu baznīcas vienotības īpatnības

Lasīt tālāk »