330. Kurus draudzei ir tiesības aicināt sludināšanas amatā?Tu redzi arhīvu par Lutera citāti

Lūgties arī savā neciešamajā grēka stāvoklī

Velna iebildums ir likt tavām lūgšanām apklust tavu grēku un necienības iekams tu kļūsi dievbijīgāks un šķīstāks. Ak, cik gan ļoti tas nomoka krietnus Dieva bērnus, kad tie atkal ir apgrēkojušies un viņiem jālūdz, taču viņi klūp pār savu necienību!

Lūgties arī savā neciešamajā grēka stāvoklī

Lasīt tālāk »Kristīgas dzīves ciešā saistība ar lūgšanu

Kamēr cilvēks atrodas savā dabiskajā grēka un dusmības stāvoklī, viņš bīstas Dieva un tādēļ arī vairās Viņa (Ebr.2:15; 1.Moz.3:8). Bet, tiklīdz kā ticībā viņš iegūst jaunu, garīgu dzīvi, viņš sāk kontaktēties ar Dievu (Rom.8:15). Ticīga cilvēka garīgu kontaktēšanos ar Dievu mēs saucam par lūgšanu.

Kristīgas dzīves ciešā saistība ar lūgšanu

Lasīt tālāk »


Ar ko velns kavē lūgšanu

Iebildumus, ar ko velns kavē lūgšanu, ir šāds: “Vispirms es paveikšu vienu vai otru lietu, un es lūgšu pēc pusstundas vai stundas, jo tagad man nav noskaņojuma.”

Ar ko velns kavē lūgšanu

Lasīt tālāk »


Lielākais palīgs pret velnu

Noteiktie svētbrīži, lai cik arī īsi, katrā ziņā būs ļoti noderīgi un ik dienas sniegs atgādinājumu par svētiem pienākumiem. Cik gan daudz vairāk tu varētu sasniegt ja noturētu mājas svētbrīžus!

Lielākais palīgs pret velnu

Lasīt tālāk »


Ko izraisa un ko dod kristīga lūgšana?

Tā kā Dievs uztur pasauli vienīgi savu svēto dēļ, jeb, konkrētāk izsakoties, lai viņi varētu sludināt Evaņģēliju par liecību visām tautām (Mt.24:14), un tā kā visi kristieši lūdz pilnīgā saskaņā ar Viņa labo un žēlīgo gribu, kura uztur un vada visas lietas (1.Jņ.5:14), mēs varam sacīt, ka viņu lūgšanas uztur un vada visu visumu.

Ko izraisa un ko dod kristīga lūgšana?

Lasīt tālāk »