328. Kā kļūst par sludinātāju?Tu redzi arhīvu par lūgšana

Lūgšana deviņpadsmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Mūžīgais Dievs, cik brīnišķi ir tavi darbi, ko Tu dari cilvēku bērniem. Tu uzlūko mūsu vājo miesu un grēkiem apgrūtināto dvēseli. Tu apžēlojies par bēdīgo, kas ticis tevi piesauc. Tu esi mums žēlīgs pret velna skaudību un nenovēlību. Tu piedod visus mūsu grēkus un dziedē visas mūsu kaites.

grēki piedoti apžēlojies par bēdīgo

Lasīt tālāk »Lūgšana astoņpadsmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Ak, Dievs un Kungs! Cik lielā neziņā dzīvo daudz ļaudis šajā pasaulē!

nespēks neziņā

Lasīt tālāk »


Lūgšana septiņpadsmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Kungs, Jēzu! Mums jābrīnās par lielo mīlestību, kas tev ir uz nabaga grēciniekiem.

Dievs paraāda savu mīlestību pret nabaga grēciniekie

Lasīt tālāk »


Lūgšana sešpadsmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Kungs, Mūžīgais Dievs! Tavās rokās stāv dzīvība un nāve.

modini

Lasīt tālāk »


Lūgšana pēc maltītes

Pateicieties Kungam ar dziesmu, spēlējiet cītaru mūsu Dievam, kurš debesis mākoņiem aizklāj, kurš zemei sataisa lietu, kurš kalnos izaudzē zāli, kurš dod zvēriem viņu iztiku, kraukļu bērniem, kad tie brēc! Ne zirga spars tam tīk, ne par vīra lieliem tam prieks – patīk Kungam tie, kas viņu bijā, kas cer uz viņa žēlastību. [Ps.147:7-11]

lūgšana pēc maltītes

Lasīt tālāk »