30. Ko Dievs aizliedz ar otro bausli?



Tu redzi arhīvu par lūgšana pēc Dieva žēlastības

Svētīgs ir cilvēks, kam Dievs ir gaisma

“Tu, ak, Kungs, esi mans spīdeklis, un Tu, mans Dievs, apgaismo manu tumsu.” [2.Sam.22:29]

Svētīgs ir cilvēks, kam Dievs ir gaisma

Lasīt tālāk »