140. Kā mums, pakļautiem mantotajam iedzimtajam grēkam, izbēgt no mūžīgas pazudināšanas?Tu redzi arhīvu par limbs

Purgatorijs – sena dievbijīga tradīcija vai doktrinālas slimības simptoms?

Vispirms, purgatorijs ir viena no visātrāk pamanāmajām doktrīnām, kuras šķir Romas katoļu un protestantu baznīcas. No otras puses Romas specifiskā purgatorija doktrīna pa daļai ir tā demarkācijas līnija, kas šķir Romu un Austrumu pareizticību. Mācībā par purgatoriju savu atbalstu rod arī daudzi citi Romas dogmati (par atlaidēm, pārdabiskajiem nopelniem, par mises upuri, par sv. Marijas kā pestīšanas starpnieces lomu u.c.). Ar šo doktrīnu cieši saaugusi arī Romas “praktiskā dievbijība”. Zīmīgi, ka ar purgatoriju visciešāk saistīti arī Reformācijas sākuma notikumi – Lutera 95 tēzes pret atlaidēm, un, kad mēs redzam vareno sv. Pētera baziliku Romā, kas celta par atlaižu (lasi – purgatorija) naudu, mēs varam to uzskatīt par grandiozāko pieminekli reformācijai.

Purgatorijs - sena dievbijīga tradīcija vai doktrinālas slimības simptoms

Lasīt tālāk »