252. Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?Tu redzi arhīvu par liels grēks

Kristus miers

“Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” [Jņ.14:27]

Kristus miers

Lasīt tālāk »