159. Kādi ir ļaunie eņģeli?Tu redzi arhīvu par lielākais grēcinieks

Izglābts pats lielākais grēcinieks pasaulē

“Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā.” [1.Tim.1:15]

Izglābts pats lielākais grēcinieks pasaulē

Lasīt tālāk »Kristus – lielākais grēcinieks no visiem

Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkam miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti. [1.Pēt.2:24]

Kristus - lielākais grēcinieks no visiem

Lasīt tālāk »