267. Kādēļ Jēzus māca mūs saukt Dievu par "Tēvu"?Tu redzi arhīvu par liecība par Jēzu

Baznīcas vēsture

Pirmbaznīcas vēsture ir Lūkas Apustuļu darbi, un viņam esam pateicīgi arī par evaņģēliju. Abi šie darbi veltīti cienījamam vīram, vārdā Teofīls.

Baznīcas vēsture

Lasīt tālāk »Par Jāņa evaņģēlija sarakstīšanas iemesliem

Daudz ir ticis runāts un varētu arī vēl tikt sacīts par Jāņa evaņģēlija sarakstīšanas iemesliem. Jāņa evaņģēlijs ir publiskots pirma gadsimta deviņdesmitajos gados. Šajā laikā jau bija pieejami gan pārējie evaņģēliji, gan apustuļu vēstules, izņemot Jāņa atklāsmes grāmatu.

par Jāņa evaņģēlija sarakstīšanas iemesliem

Lasīt tālāk »


Rādīt pestīšanas ceļu

Par Viņu liecina visi pravieši, ka ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa Vārdā dabū grēku piedošanu. [Ap.d.10:43]

Rādīt pestīšanas ceļu

Lasīt tālāk »


Jaunā Derība liecina par Jēzu

Jaunās Derības grāmatas nav laikmeta hronika. Tās drīzāk būtu uzskatāmas par aizraujošu liecību, kā Kristus ar Sava dzīvā un spēcinošā Vārda palīdzību izveidoja Savu baznīcu, vienlaikus satriecot Sātanu. Tādēļ arī Jaunās Derības centrā atrodas Jēzus, miesā nākušais Vārds: “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū” (Jņ. 1:14), Jēzus, kurš “sagrauj un izposta” sātana valstību un “uzceļ un dēsta” Savu baznīcu (Jer. 1:10). “Es esmu nomodā par Savu Vārdu,” saka Jēzus, “lai tas piepildītos” (Jer. 1:12).

Jaunā Derība liecina par Jēzu

Lasīt tālāk »


Cik patiesa liecība

No sirds pilnības mute runā. [Mt.12:34]

Cik patiesa liecība

Lasīt tālāk »