214. Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?Tu redzi arhīvu par lētā žēlastība

Par drošu vietu Debesu valstībā

“Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsit Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet paši sevi izmestus ārā. Tad tie nāks no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem un sēdēs pie galda Dieva valstībā.” [Lk.13:28-29]

Par drošu vietu Debesu valstībā

Lasīt tālāk »Pirmspēdējais

Kristīgās vēsts saturs nav tādam, kā kādam no Bībeles tēliem, bet būt tādiem kā Kristus pats. Bet pie tā neved neviena metode, bet gan vienīgi ticība. Citādāk evaņģēlijs zaudētu savu cenu, savu vērtību. Dārgā žēlastība kļūtu lēta.

Pirmspēdējais

Lasīt tālāk »


Kristiešu sekošana

Nākamā lieta, ko skarsim, ir kristiešu sekošana. Allaž un vienmēr mums ir jāpārdomā, ka patiesa kristieša dzīve pastāv sekošanā. Kāds varbūt zina šo mazo viduslaikos tapušo grāmatiņu De imitatione Christi ­- “Par Kristus atdarināšanu” jeb par sekošanu Kristum, kuras autors ir Ķempenes Toms (1379­-1471). Tā, starp citu, ir pamācība, kā sagatavoties Sv.Vakarēdiena saņemšanai, kas, kā zināms, pauž sadraudzību Kristus miesā un asinīs.

Kristiešu sekošana

Lasīt tālāk »