177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?Tu redzi arhīvu par Leonard Cohen

Vislabāk dziedošais priesteris

Kāds katoļu garīdznieks, kurš kalpo Īrijas mazpilsētā, pateicoties video klipam, kas publicēts vietnē YouTube, ir ieguvis palamu “dziedošais priesteris” un plašu atpazīstamību.

dziedošais priesteris

Lasīt tālāk »Leonard Cohen: Hallelujah

Un lai šie vārdi, kādus es, žēlastību lūgdams, nesu sava Kunga priekšā, ir tuvi Tam Kungam, mūsu Dievam, dienām un naktīm, lai Viņš apsvērtu Sava kalpa tiesu un Savai tautai Israēlam to tiesu, kāda diendienā tai pienākas. Lai visas tautas virs zemes atzīst, ka Tas Kungs ir Dievs un ka bez Viņa nav cita neviena. [1.Ķēn. 8:59-60]

Lasīt tālāk »