21. Kāds grēks ir elku kalpība?Tu redzi arhīvu par ļaunuma valstība

Mans nesvētais mantojums

Es esmu pakļauts nožēlojamai, grēcīgai samaitātībai, un tā ir mans liktenis. Iedzimtais grēks ir mans nesvētais mantojums, ko ikviens mantojis no saviem senčiem.

Mans nesvētais mantojums

Lasīt tālāk »Lūgšana “Mūsu Tēvs”: Bet atpestī mūs no ļauna

Šī lūgšana vēršas pret pašu velnu un visu viņa ļaunuma valstību. Velna spēks ir tik liels, ka viņš sen mūs visus būtu iznīcinājis, ja Dievs mūs nepasargātu.

Lasīt tālāk »