356. Kad mēs esam patiesi sagatavojušies un cienīgi piedalīties Svētajā Vakarēdienā?Tu redzi arhīvu par laulātajiem

Vīrs ir sievas galva

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs. [Ef.5:22-23]

Vīrs ir sievas galva

Lasīt tālāk »