70. Kam ir tiesības noteikt cilvēka mūža ilgumu?Tu redzi arhīvu par laiku beigas

Vai pāvests Francisks ir Antikrists?

Apbrīnojami kā (un nez kāpēc) pasaule izrāda milzīgu interesi un empātiju katoļu virsbīskapa pārvēlēšanas procesam. Baznīca taču skaitās šķirta no valsts. Pasaules valstis taču pārvalda laicīgās varas un valdības un politiskie spēki. Baznīcai savukārt jānodarbojas ar garīgiem jautājumiem, proti – Dieva lietām.

Vai pāvests Francisks ir Antikrists?

Lasīt tālāk »Atkalatnākšana

Mēs svinam šodien trešo Adventa svētdienu. Redzam, kā izrotāti veikali un ielas, gatavojoties mūsu Kunga Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem. Kristieši šajā valstī ir mazākums, taču izskatās, ka visi cilvēki grib saņemt kaut ko no gaismas, kura iziet no mūsu Kunga piedzimšanas kūtī Bētlemē.

Lasīt tālāk »


Tikai vārds paliek

Kad Kungs nāks? Tas ir mokošs jautājums, īpaši tad, kad mēs dzirdam: “…šī cilts nezudīs, tiekāms viss būs noticis.” (Lk.21:32)

Lasīt tālāk »


Lielā drāma laiku beigās

Un Viņš nostāsies tai dienā ar Savām kājām uz Eļļas kalna, kas Jeruzālemei priekšā austrumu virzienā. Un Eļļas kalns tad pāršķelsies vidū pušu divās daļās virzienā no saules lēkta uz saules rietu; starp abām kalna pusēm radīsies plata grava, tā ka viena kalna puse pavirzīsies uz ziemeļiem, bet otra uz dienvidiem. [Cah.14:4]

Lielā drāma laiku beigās

Lasīt tālāk »


Laiku beigas Atklāsmes grāmatā

Lai gan reizēm ir grūti saprast Atklāsmes grāmatu tās daudzo simbolu dēļ, patiesībā tā piedāvā pavisam vienkāršu pēdējo laiku aprakstu, kā to ievēroja arī pirmie kristieši. Piemēram, izlasot Atklāsmes grāmatu un pārējos Rakstus, pirmie kristieši pēdējos laikus interpretēja šādi: “[Jēzus] sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos… Mēs ticam …miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.” Gadsimtiem ilgi šī Atklāsmes grāmatā pamatotā vienkāršā pēdējo laiku izpratne dominēja kristīgajā mācībā.

Laiku beigas Atklāsmes grāmatā

Lasīt tālāk »