37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?Tu redzi arhīvu par laicīgais mierinājums

Īstais kristiešu mierinājums

“Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos..” [1.Pēt.1:6]

Īstais kristiešu mierinājums

Lasīt tālāk »