117. Ko Dievs vēlas mums teikt ar vārdiem: "Es, tavs Kungs un Dievs"?Tu redzi arhīvu par labie darbi

Kalpo Tam Kungam, kalpojot saviem kungiem

Kalpi lai klausa saviem kungiem visās lietās, lai tie ir patīkami, nerunā pretim,.. ka viņi visās lietās ir rota mūsu Pestītāja Dieva mācībai [Tit.2:9–10].

kalpo Tam Kungam

Lasīt tālāk »Trīs atbildes

Bet kāds priekšnieks Viņam jautāja: “Labo Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgu dzīvību?” [Lk.18:18]

skaitīt trīs atbildes uz pirkstiem

Lasīt tālāk »


Dievs atalgo vai apdāvina?

Jo, ja ar bauslību nāk mantojums, tad vairs ne ar apsolījumu, bet Ābrahāmam to Dievs ar Savu apsolījumu ir dāvinājis. [Gal.3:18]

Dievs atalgo vai apdāvina

Lasīt tālāk »


Īsts liekulis Dieva priekšā

Sludināšanas mērķis ir mīlestība [1.Tim.1:5].

Lasīt tālāk »


Mūks tavā sirdī

Un, kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk. [Mt.20:10]

Lasīt tālāk »