36. Kas ir melošana un krāpšana caur Dieva vārdu?Tu redzi arhīvu par labie darbi

Trīs atbildes

Bet kāds priekšnieks Viņam jautāja: “Labo Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgu dzīvību?” [Lk.18:18]

skaitīt trīs atbildes uz pirkstiem

Lasīt tālāk »Dievs atalgo vai apdāvina?

Jo, ja ar bauslību nāk mantojums, tad vairs ne ar apsolījumu, bet Ābrahāmam to Dievs ar Savu apsolījumu ir dāvinājis. [Gal.3:18]

Dievs atalgo vai apdāvina

Lasīt tālāk »


Īsts liekulis Dieva priekšā

Sludināšanas mērķis ir mīlestība [1.Tim.1:5].

Lasīt tālāk »


Mūks tavā sirdī

Un, kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk. [Mt.20:10]

Lasīt tālāk »


Pasaciņas Bībelē?

Un Jēzus nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam un saka uz Pēteri: “Tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar Mani nomodā?” (Mt.26:40)

Lasīt tālāk »