24. Kas ir patiesa dievbijība?Tu redzi arhīvu par labie darbi

Aicinājums sekot

Jēzus viņam saka: .. “Tu seko Man”. [Jņ.21:19]

Jēzus aicinājums sekot

Lasīt tālāk »Ticība nenozīmē dzīvi bez ciešanām

Un, ja taisnais tikko tiek izglābts, kur nonāks bezdievis un grēcinieks? Tātad lai arī tie, kas cieš pēc Dieva gribas, labu darot, nodod savas dvēseles uzticīgajam Radītājam. [1.Pēt.4:18-19]

ciešanám pilnas acis

Lasīt tālāk »


Kalpo Tam Kungam, kalpojot saviem kungiem

Kalpi lai klausa saviem kungiem visās lietās, lai tie ir patīkami, nerunā pretim,.. ka viņi visās lietās ir rota mūsu Pestītāja Dieva mācībai [Tit.2:9–10].

kalpo Tam Kungam

Lasīt tālāk »


Trīs atbildes

“Bet kāds priekšnieks Viņam jautāja: “Labo Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgu dzīvību?”” [Lk.18:18]

skaitīt trīs atbildes uz pirkstiem

Lasīt tālāk »


Dievs atalgo vai apdāvina?

Jo, ja ar bauslību nāk mantojums, tad vairs ne ar apsolījumu, bet Ābrahāmam to Dievs ar Savu apsolījumu ir dāvinājis. [Gal.3:18]

Dievs atalgo vai apdāvina

Lasīt tālāk »