126. Kāds ir Dieva žēlsirdīgā apsolījuma mērķis?Tu redzi arhīvu par labā vēsts

Stefans skata debesis

Bībelē nav daudz tik skumju stāstu kā Stefana nomētāšana akmeņiem, kā redzams attēlā. Kāpēc Stefans tika publiski un tik nežēlīgi nonāvēts? Viņš nebija pārkāpis nekādus valsts likumus, tomēr tā laika reliģiskās dzīves vadītāji viņu bezgalīgi ienīda.

Stefans skata debesis

Lasīt tālāk »Izglābts pats lielākais grēcinieks pasaulē

“Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā.” [1.Tim.1:15]

Izglābts pats lielākais grēcinieks pasaulē

Lasīt tālāk »


Izvairīties no laika gara

Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu sava sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, Viņš tagad salīdzinājis, Savā cilvēciskā miesā izciezdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties Viņa priekšā, ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsities no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. [Kol.1:21-23]

Izvairīties no laika gara

Lasīt tālāk »


Labās vēsts vārds

Pāvils “pilnībā nodevās vārda sludināšanai un liecināja jūdiem, ka Jēzus ir Kristus” (Ap.d.18:5). Apustulis bija tik cieši Kristus satverts, ka viņš ik dienas pārdomāja Dieva vārdu un sludināja Jēzu, pat būdams cietumā.

Labās vēsts vārds

Lasīt tālāk »


Mana miesa dusēs cerībā

Vai jūs spētu pieņemt tik šausmīgu nāvi, kāda parādīta šajā gleznā? Vai jūs ļautu, lai jūs piesit krustā ar galvu uz leju, kā saskaņā ar baznīcas tradīciju apustulis Pēteris liecināja par savu ticību, mirdams mocekļa nāvē?

Mana miesa dusēs cerībā

Lasīt tālāk »