100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?Tu redzi arhīvu par Kunga darbs

Dzīvais akmens

Ejiet pie Viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. [1.Pēt.2:4]

stūrakmens stūra akmens

Lasīt tālāk »