248. Kāpēc tu tici, ka ir mūžīgā dzīvošana?Tu redzi arhīvu par krustāsišana

Kalpot Dievam

Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri. [Rom.12:1]

Lasīt tālāk »Dabūt, ko nebiji gribējis

Nenicini Tā Kunga pārmācību un nepagursti, kad Viņš tevi norāj (Ebr.12:5).

dabūt ko nebij gribējis

Lasīt tālāk »


Jūsu domas par krustā sisto vardi

Mīļie e-baznīcēni, aicinām izteikt savas domas par šo mākslinieka veidojumu. Atgādinām, ka e-aptauja ir saistībā ar šo e-refleksiju. Vieni uzskata, ka mākslai vienmēr jābūt brīvai, un mākslinieka izpaušanās brīvību nedrīkst ierobežot. Citi apgalvo, ka šāda rotaļāšanās ar dažādiem simboliem kādam var aizskart jūtas. Kādas ir jūsu domas?

Lasīt tālāk »