303. Kā Svētā kristība ietekmē grēku piedošanu?Tu redzi arhīvu par krusta teoloģija

Par mīlestības pamatu

Dieva mīlestība nevis atrod to, ko mīl, bet pati to rada. Cilvēka mīlestība rodas uz savas patikas pamata.

Par mīlestības pamatu

Lasīt tālāk »Lutera krusta teoloģija

Luters Heidelbergas disputā, kur viņa slavenajās tēzēs, it īpaši 19. un 20., sacījis šādi:

“Nav cienīgs saukties par teologu tas cilvēks, kurš Dieva neredzamo būtību atzīst un saprot caur Viņa darbiem.”

Lutera krusta teoloģija

Lasīt tālāk »


Godības teoloģija un krusta teoloģija

“Ne tas pamatoti tiek godāts par teologu, kurš apgalvo, ka Dieva neredzamā būtne ar prātu tiek saskatīta radībā (Rom.1:20), bet gan drīzāk tas, kurš, raugoties atskatā (2.Moz.33:23), caur ciešanām un krustu gūst atziņu par Dievu. Godības teologs slikto apzīmē par labu un labo par sliktu. Krusta teologs apzīmē lietas tā, kādas tās ir.”

godības teoloģija un krusta teoloģija

Lasīt tālāk »


Krusts ir patiesā atklāsme

Krusts ir patiesā atklāsme. Tā ir vienīgā vieta, kurā ir saskatāms Dievs. Ko es ar to domājam? Ko domā Luters, sakot, ka mēs nevaram atrast Dievu nekur citur kā vienīgi krustā sistajā? Kāpēc Dieva klātbūtne pie krusta ir unikāla?

Krusts ir patiesā atklāsme

Lasīt tālāk »


Kas baznīcām jāsludina?

Pasaules tautām ir pārvilkušies pāri tumši vētras mākoņi, kuri draud ar Trešo Pasaules karu. Šādos laikos cilvēku dzīvē dominē nedrošības sajūta, kura tagad ir savienojusies ar vispārēju ilūziju sabrukumu un atsvešināšanos. Dažu gadu laikā izrādījās, ka visas tās cerības un gaidas, kuras ļāva cilvēkiem un tautām izdzīvot Otrajā Pasaules karā, ir ilūzijas. Šis lielais ilūziju krahs, faktiski, attiecas uz visu, kas ir dominējis mūsdienu cilvēka dzīvē. Nu, beidzot, ir pilnīgi zudusi tā ticība progresam, ar kuru cilvēce iesoļoja XX gadsimtā. Ir izrādījies, ka visas tās idejas un ideāli, par kuriem cilvēki jau kopš 1914.gada ir cīnījušies un cietuši, kuru dēļ miljoniem cilvēku ir gājuši nāvē un kuru dēļ viņiem, iespējams, nāksies mirt atkal, ir vienīgi rēgi: nacionālisms un internacionālisms, fašisms un pacifisms, demokrātija un totalitārisms, komunisms un patriarhālisms. Vai ir vēl palicis kāds politiķis, ko mēs varētu uztvert nopietni, kurš joprojām tic ideāliem, kuru dēļ viņš liktu ciest miljoniem cilvēku?

Lasīt tālāk »