177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?Tu redzi arhīvu par Kristus un samariete

Kādus pielūdzējus vēlas Dievs

Jāņa evaņģēlija 4.nodaļā mēs lasām par Jēzus sarunu ar kādu Samarijas sievieti pie akas, kas attēlota šajā gleznā. Diskusijas gaitā viņi nonāk pie būtiski svarīga jautājuma – kāda dievkalpošana vislabāk patīk Debesu Tēvam?

Kādus pielūdzējus vēlas Dievs

Lasīt tālāk »Mierināti, lai mierinātu citus

Kad jūs ciešat, Dievs sniedz jums mierinājumu Savā Evaņģēlijā. Kā un kāpēc? Pirmkārt, Viņš jūs Kristībā ir padarījis par Savu bērnu, mīl jūs un vēlas jums palīdzēt. Otrkārt, Dievs sniedz mierinājumu jums, lai jūs spētu mierināt citus, TĀPAT, AR DIEVA EVAŅĢĒLIJU. Apustulis Pāvils raksta: „Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši” (2. Kor. 1:3–4).

Mierināti, lai mierinātu citus

Lasīt tālāk »