308. Vai kristība ir neapšaubāmi vajadzīga, lai izglābtos?Tu redzi arhīvu par Kristus piemērs

Es esmu aicināts ciest netaisnību

“Jo uz to jūs esat aicināti; jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām.” [1.Pēt.2:21]

Es esmu aicināts ciest netaisnību

Lasīt tālāk »Jēzus – mūsu piemērs

Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu Sev pašam [Rom.15:2–3].

Jēzus - mūsu piemērs

Lasīt tālāk »