361. Kā parasti notiek sagatavošanās Vakarēdienam luteriskajā Baznīcā?Tu redzi arhīvu par Kristus noslēpums

Kristus valstības noslēpums

Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. [2.Kor.5:7]

Kistus valstības noslēpums

Lasīt tālāk »Mesijas piedzimšana un būtība

Mēs diezgan sīki aplūkojām mesiāniskās idejas saknes Mozus grāmatās un psalmos, un savukārt arī pravietiskā literatūra ir parādījusi galvenās mesiāniskās cerības kontūras dažādos Israēla vēstures posmos. Tomēr no kristīgā viedokļa ir svarīgi koncentrēt uzmanību uz to, ko jūdi patiesībā domāja par Mesijas būtību un piedzimšanu, kā arī par viņa salīdzinošās nāves iespēju.

Lasīt tālāk »


Par daudz nebūs nekad

Un viss tas stāv rakstīts Dieva tā Visuvaldītāja derības grāmatā, .. Vēl neviens to nav izmācījies, un neviens to arī neizmācīsies. [Sīr.24:22, 26]

Par daudz nebūs nekad

Lasīt tālāk »