113. Kas ir iekāre?Tu redzi arhīvu par Kristus nāve

Dieva mums teiktais “Jā!”

Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir Dieva mums teiktais “Jā!”. Kristus mira mūsu grēku dēļ, un tika uzmodināts mūsu taisnošanas labad. (Rom.4:25)

Dieva mums teiktais

Lasīt tālāk »Visu žēlastību avots

“Es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu.” [1.Kor.2:2]

visu žēlastību avots

Lasīt tālāk »


Nepaliec grēkā

Nekādā ziņā ne! Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? (Rom.6:1–2).

Nepaliec grēkā

Lasīt tālāk »


Vai apzinies savu grēcīgumu?

Ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to darījis Dievs: sūtīdams Savu paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi. [Rom.8:3]

Vai apzinies savu grēcīgumu

Lasīt tālāk »