162. Kā tēls ir cilvēkā pēc grēkā krišanas?Tu redzi arhīvu par Kristus mīlestība

Nodot sevi

“Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam.” [Rom.6:13]

Nodot sevi

Lasīt tālāk »Visciešākā vienība

“Palieciet Manī.. palieciet Manā mīlestībā!” [Jņ.15:4, 9]

Visciešākā vienība

Lasīt tālāk »


Kurš kuru?

Vai Jāņa Atklāsmes grāmata 3:20 neliecina, ka Kristus aicina atvērt mūsu siržu durvis Viņam un pieņemt Viņu par savu Pestītāju?

Kurš kuru pieņem?

Lasīt tālāk »