206. Ko Glābēja atpestīšanas darbs nozīmē tev?Tu redzi arhīvu par Kristus jūsos

Noslēpuma skaidrojums

Dieva vārdā nepārprotami ir teikts, ka Kristus dzīvo Savos sekotājos. Jums šī Dieva atklātā patiesība varētu šķist diezgan neticama. Tas ir saprotami. Ne velti Pāvils raksta, ka Kristus jūsos ir noslēpums jeb mistērija (Kol.1:27). Tāpēc arī šī mācība nav nedz ar loģiku, nedz prātu izskaidrojama. Tas nozīmē arī to, ka jūs nekādi nevarat sajust Kristu sevī, nevarat sevī dzirdēt Viņu runājam vai kā citādi uztvert Viņa klātbūtni jūsos. Vienīgais veids, kā jūs varat zināt, ka Kristus ir jūsos, ir uzzināt to no Bībeles – dzīvā Dieva vārda, kurā Dievs pats ir Sevi atklājis.

Noslēpuma skaidrojums

Lasīt tālāk »Lai notiek pēc Tava vārda

Šī glezna attēlo neaptveramo brīnumu – Kristus ieņemšanu (Lk.1:26–38). Pārsteidzoši, ka mākslinieks gan Marijas, gan eņģeļa acis ir pievērsis atvērtai Bībelei. Tādējādi viņš rāda, ka Marija ir ieņēmusi Jēzu nevis kādas personīgas izšķiršanās rezultātā, bet ar brīnumus darošo Dieva vārdu un Svēto Garu.

Lai notiek pēc Tava vārda

Lasīt tālāk »


Vārds piešķir spēku Kristībai

Dieva vārdā teikts, ka Viņš ienāk jūsos ar Savu vārdu (Jņ.14:23; 15:7). Kristus ienāk jūsos vienkārši ar pasludināto, mācīto un Bībelē lasīto Dieva vārdu. Bez tam Dievs Savam vārdam ir arī pievienojis dažus īpašus līdzekļus, lai veiktu Savus brīnumus. Kristus ar Viņa dzīvā vārda sludināšanu un mācīšanu ne vien ienāk jūsu ausīs, bet arī ir savienojis Dieva vārdu ar ūdeni un ienāk jūsos ar šo ūdeni. Kristība ir Dieva vārds, savienots ar ūdeni.

Vārds piešķir spēku Kristībai

Lasīt tālāk »


Kristus “par jums” Svētajā Vakarēdienā

Zinādams, ka Dievs izraugās “to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros” (1.Kor1:27), Mārtiņš Luters visai skarbi izteicās par cilvēciskā saprāta lietošanu, lai izprastu tās lietas, ko Dievs mums pavēsta Bībelē. “Saprāts ir velna priekameita,” Luters brīdina, “un tas nespēj neko citu kā vien zaimot un samaitāt visu, ko Dievs saka”. Cilvēka saprāts gan ir Dieva dāvana, bet velns to nemitīgi novirza neceļos, lai liktu apšaubīt Dieva vārdu.

Lasīt tālāk »


Dieva vārda mūzika jūs sargā

Dievs pavēsta (1.Sam.16:14 u. trpm.), ka Viņš ir atļāvis ļaunajam garam mocīt ķēniņu Saulu, tāpēc ka Sauls neticībā sacēlās pret Dievu. Tomēr pārsteidzošākais ir tas, ka ļaunais gars, kurš mocīja Saulu, bēga, kad Dāvids spēlēja! Kā attēlots šajā ilustrācijā – “tiklīdz ļaunais gars no Dieva nāca pār Saulu, tad Dāvids ņēma cītaru un spēlēja – un Sauls atspirga, viņam palika labāk, un ļaunais gars no viņa atstājās” (1.Sam.16:23).

Dieva vārda mūzika jūs sargā

Lasīt tālāk »