11. Kādus trīs likumus Dievs deva Sinaja kalnā?Tu redzi arhīvu par Kristus Jēriņš

Vaj man nebūs līgsmoties? [93]

Kristus Jēriņš esmu es Un no sirds un dvēseles
Priecājos par savu ganu, Kas dod saldu debes-Mannu,
Man pie vārda pazīdams, Saukdams un apsvētidams.

Vaj man nebūs līgsmoties

Lasīt tālāk »