319. Ko atslēgu vara sevī ietver?Tu redzi arhīvu par Kristus dzimšanas dienā

Ziemassvētkos – Kristus dzimšanas dienā

Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.” Nikodēms saka Viņam: “Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?” Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā! Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars. [Jņ.3:3-6]

Ziemassvētkos – Kristus dzimšanas dienā

Lasīt tālāk »