51. Kādēļ Dievs vēlas, lai mēs turētu Viņa Vārdu?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Kristus dzimšana

Filma “Kristus dzimšana”

Kinokompānijas “New Line Cinema” filma “Kristus dzimšana” ir viens no nedaudzajiem Holivudā uzņemtajiem kinodarbiem, kas centies precīzi atspoguļot Bībeles vēsti.

Filma Kristus dzimšana

Lasīt tālāk »Miljonāru saraksts

Ābrahāms dzemdināja Īzāku, Īzāks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus. Un Jūda dzemdināja no Tamāras Ferecu un Caru, Ferecs dzemdināja Hecronu, un … [Mt.1:2-3]

Lasīt tālāk »


Glābšanas stunda

Dīvainā nenoteiktība, kas iezīmē Epifānijas svētkus, ir tik pat sena kā svētki paši. Noteikti zināms, ka jau ilgu laiku, vēl pirms sāka svinēt Ziemassvētkus, Austrumu un Rietumzemju baznīcās Epifānija bija lielākā svētku diena ziemas pusgadā.

Glābšanas stunda

Lasīt tālāk »


Ziemassvētku Evaņģēlijs

Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta. Un, tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus, un Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu.” Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.” [Lk.2:1-14]

Lasīt tālāk »


Ziemassvētki

Sākumā baznīca Kristus dzimšanas dienu svinēja reizē ar Viņa kristības dienu 6. janvārī. Pašreizējie kristiešu Ziemassvētki tika iedibināti IV gadsimta sākumā ķeizara Konstantīna laikā, kad Kristus dzimšana, kuras precīzs datums nav zināms, tika saistīta ar ziemas saulgriežiem.

Ziemassvētki

Lasīt tālāk »


 1  2 »